Плащане на такси за обучение за 2024/25 академична година

"Малко българско училище" е училище за всички деца! Aко познавате деца, които не могат да посещават училище поради финансови причини, свържете се с ръководството за съдействие!