МИСИЯ, ВИЗИЯ НА МАЛКО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЧИКАГО

 

"Малко българско училище в Чикаго" (МБУ) е организация с нестопанска цел (non-profit), регистрирана в щата Илинойс, чиято основна цел е провеждане на учебен процес и събития, за запазване и популяризиране на българския език и култура сред сънародниците ни и техните деца, живеещи в Чикаго и района.

Училищата към МБУ са регистрирани към Министерство на образованието и Illinois State Board of Education и учениците получават официално признати удостоверения за завършен клас в края на учебната година.

МБУ е със статут 501(c)(3), съгласно федералните закони в раздел "учебни организации". Според тази класификация, МБУ няма собственици, а всички приходи от дейността се ре-инвестират обратно за постигане целите на организацията. Финансите на МБУ са публично достъпни. Официалното име на организацията е Little Bulgarian School in Chicago, Inc., данъчният номер е 27-3040834.