Въпроси и отговори

1. Какъв е статутът на училището?

МБУ е включено в списъка на българските неделни училища зад граница, признати официално по Постановление №90 на Министерския съвет.

2. Признават ли се удостоверенията в България?

Да, издадените удостоверения се признават в България и при завръщането си учениците не държат приравнителни изпити.

3. Получават ли кредити учениците, които са завършили училището? 

Да, след завършване на осми клас учениците получават документ за кредити, който се признава в гимназиите.

4. Какви предмети се изучават в училището?

В българските училища зад граница се изучават родни предмети: Български език и литература, История и География на България, Човекът и обществото, Околен свят.

5. Каква е програмата в детската градина? 

Програмата в детската градина следва стандартите на българската образователна система.

6. Каква е продължителността на учебната година?

Учебната година е 32-34 учебни седмици.

7. Кога започва и кога завършва учебната година?

Учебната година започва в първия съботен ден след американския Ден на труда и завършва на 24 май.

8. Предлага ли се обяд на учениците?

Не, на учениците не се предлага обяд.

9. Има ли извънкласни форми?

Да, училището предлага разнообразни извънкласни форми, съобразени с предпочитанията на учениците.

10. Какви са начините за заплащане?

Таксата за обучение може да бъде заплатена на уебсайта на училището с чек или в брой. При внасяне на пълната вноска се ползва отстъпка.

11. Какъв е редът за записване в училището?

Записването в училището се прави по електронен начин на уебсайта на училището. 

12. Откъде може да се почерпи информация за училището?

Училището има уебсайт mbuchicago.com, както и страница във Фейсбук.

13. Какви учебници ползват учениците?

Училището осигурява безплатни учебници и учебни тетрадки, като учебниците задължително се връщат в края на учебната година. Допълнителните учебни помагала се заплащат.

14. Предлага ли се лятно училище?

Да, за желаещите деца се предлага лятно училище, което е с продължителност осем седмици.

15. Какви тържества се правят в училище?

В училището тържествено се открива новата учебна година, провеждат се Коледно тържество, Трети март и тържество, посветено на 24 май и края на учебната година.

16. Как училищното ръководство осъществява връзка с родителите през учебната година?

Всяка седмица ръководството на училището изпраща общ имейл на всички родители, уведомявайки ги за текущите събития и за по-важни новини от живота на училището. Най-значимата информация се помества и на страницата на училището във Фейсбук. 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

1. Кой притежава "Малко българско училище в Чикаго"?

Никой. Организацията няма собственици и всички приходи се реинвестират за постигане на целите ѝ. Повече информация може да намерите тук.

2. Кой взема решения в МБУ?

Предложенията за дейности и събития се дават от програмен съвет, състоящ се от учители, родители и общественици. След това се гласуват от Борда на директорите за изпълнение.

3. Кой получава заплата в МБУ?

Всички учители и помощници, пряко ангажирани с организацията на учебния процес.

4. Получават ли заплата членовете на Борда на директорите?

Не. Членовете на Борда работят безвъзмездно.

5. Кой ще притежава Център "Малката България"?

Организация "Малко българско училище в Чикаго".

6. Кой ще ползва център "Малката България"?

Училище "Малката България" и други организации, които са заявили желание.

7. Кой може да се включи в програмния съвет към МБУ?

Всеки, който има желание да бъде съпричастен.

8. Получавам ли данъчни облекчения, ако направя дарение на МБУ?

Да. Всяко дарение носи данъчни отчисления и може да се включи към годишната данъчна декларация. Данъчният номер е 27-3040834.

9. Как се издържа МБУ?

Със субсидия от Министерство на образованието и науката, училищни такси, благотворителни мероприятия, дарения и продажба на помагала, тениски и сувенири.

10. Как се разпределя бюджетният излишък?

Всички средства се реинвестират за издаване на учебни помагала, закупуване на народни носии, учебници и т.н. Неизразходваните средства се използват за поддръжка и ремонт на център "Малката България".