СТАТУТ НА МАЛКО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЧИКАГО

Малко българско училище е със статут 501(c)(3) съгласно федералните закони на САЩ в раздел "учебни организации". Според тази класификация МБУ няма собственици, а всички приходи от дейността се реинвестират обратно за постигане целите на организацията. Финансите на МБУ са публично достъпни. Официалното име на организацията е Little Bulgarian School in Chicago, Inc., а данъчният номер е 27-3040834. 

Училищата към организацията са официално регистрирани в Illinois State Board of Education (ISBE) в раздел Ethnic School Foreign Language Program.

Към Министерство на образованието и науката са регистрирани следните училища:

  • "Малко българско училище"
  • "Малката България" 

Филиали "Чуднотека" са съботни детски градини към двете училища.