Контакти

Организация “Малко българско училище в Чикаго”
832 Lee St, Des Plaines, IL 60016
Тел: (630) 361-3734

Email:
info@mbuchicago.com 

"Малко българско училище"
500 W Elk Grove Blvd, IL 60007
тел: (224) 659-0617
Email: info@mbuchicago.com 

Училище "Малката България"
832 Lee St, Des Plaines, IL 60016
тел: (224) 659-0617
Email: info@mbuchicago.com  

Филиал "Чуднотека"
1045 S Arlington Heights Rd, Elk Grove Village, IL 60007
тел: (224) 659-0617
Email: info@mbuchicago.com 

Културен център "Малката България"
832 Lee St, Des Plaines, IL 60017
тел: (312) 363-8954
Email: aslavchev@mbuchicago.com