Извънкласни форми

Училищата към МБУ предлагат най-различни извънкласни форми и клубове по интереси:

  • Народни танци за всички възрастови групи
  • Модерни танци
  • Вокална група
  • Математика
  • Драмкръжок
  • Изобразително изкуство
  • Керамика и мозайка
  • Фолк клуб "Малката Верея"
  • Карате
  • Футбол

За повече информация за предлаганите кръжоци по филиали, моля, обърнете се към съответното ръководство на място.