УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МАЛКО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЧИКАГО

Всички членове на управителния съвет на Малко българско училище в Чикаго не получават възнаграждение за времето, което са отделили за работата си.

Георги Петров
Президент

Съосновател на организацията. Притежава бакалавърска степен по информатика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България. Има повече от 20 години управленски опит в различни области на ИТ. В момента управлява собствена логистична компания в Чикаго. Президент и изпълнителен директор на МБУ от 2017 г. 

Живка Петрова
Вицепрезидент

Живка Петрова – основател и директор на 'Малко българско училище" , училище "Малката България" и детски градини "Чуднотека"Магистър по българска филология от Пловдивски университет ";Паисий Хилендарски". България,  магистър по лингвистика - TESL от Northeastern University,

Симона Шкьопу
Секретар

Симона Шкьопу притежава магистърска степен по лингвистика с втора специалност „Психология“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България и бакалавърска степен по английски език от Бургаския университет, България. Лицензиран преводач е към Генерално консулство на НР България – Чикаго, Илинойс. Има дългогодишен опит  в сферата на образователния мениджмънт като заместник-директор в Технически университет, Бургас. В момента ръководи програмите за обучение в МБУ.

Любомир Крулев
Ковчежник

Любомир Крулев притежава бакалавърска степен по финанси от Университета на Илинойс, Чикаго и магистърска степен от Lake Forest Graduate School of Management. Той има повече от 19години финансов и счетоводен опит на различни позиции в Bank One (Chase), Allstate Insurance, Hospira (Pfizer) и Fresenius Kabi. Освен това той е с над  десетгодишен опит в областта на управлението на портфолиото и развитието на бизнеса във фармацевтичната индустрия, където в момента заема длъжността старши директор в направление „Портфолио и стратегически маркетинг“ във Fresenius Kabi, САЩ.

Иван Кирчев
Директор

Иван Кирчев притежава бакалавърска степен по компютърни информационни системи от Технологичния институт, Чикаго и магистърска степен по право от Loyola University, Чикаго. Понастоящем  е изпълнителен директор в JP Morgan Chase. Регистриран е като патентен адвокат в САЩ с опит в интелектуалната собственост. Работил е в Hewlett Packard Enterprise като патентен адвокат и портфолио мениджър.

Георги Бошнаков
Директор

Георги Бошнаков има бакалавърска степен по компютърни науки от  Варненския университет, България. В момента управлява собствена логистична компания в Чикаго. Организатор е на събития и ръководител на проекти в МБУ.

Даниел Атанасов

Даниел Атанасов е вицепрезидент на транспортна компания "Eurotrans Express" от 2005. С богат опит в сферата на инвестициите, стартирането и мениджмънт на различни бизнеси. Спонсор и организатор на много български културни мероприятия и събори.