Малко Българско Училище е регистрирано като дружество с идеална цел по законите на щата Илинойс в САЩ. Дружеството се ръководи от борд на директорите - Живка Петрова, Симона Шкьопу и Георги Петров.
Към училището има сформирано настоятелство, което се избира от родителите на учениците. Настоящите членове на настоятелството са Ангел Славчев, Иван Кирчев и Мирослава Ванкова.

Живка Т. Бубалова - Петрова, член на Борда на директорите, Директор на "Малко Българско Училище"

Магистър по български език и литература, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Магистър по приложна лингвистика, Northeastern University, Chicago
Главен асистент по български език в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Преподавател по ESL - D214, CCSD62
Преподавател по български език като чужд с многогодишен опит
Симона Петрова Шкьопу, член на Борда на директорите, Директор на "Малко Българско Училище"

Магистър по приложна лингвистика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Бакалавър по английски език, Бургаски свободен университет
Главен асистент в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Лицензиран преводач към Генералното консулство на Република България в Чикаго
Велина Надкова Драмска - Константинова

Бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Магистър по езиково и литературно обучение, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Магистър по право, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Учител в Малка детска академия "Мечо Пух", Чикаго
Кети Борисова

Бакалавър по предучилищна педагогика, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Магистър от МГУ и УНСС, София
Начален и детски учител
Следдипломна квалификация по музика (пиано и тамбура)
Женевиева Вичева - Радева

Бакалавър по начална педагогика, Шуменски университет "Константин Преславски"
Преподавател по български език и литература, роден край, рисуване, музика и КТД
Златислава Бойчева

Бакалавър по социология, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Учител в Малка детска академия "Мечо Пух", Чикаго
Маринела Петрова

Магистър по математика и физика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Магистър по ИКТ
Преподавател в математически центрове KUMON и E.nopy, Чикаго
Светла Паскалева

Магистър по история и география, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Преподавател по история и география на България в средния курс
Галина Николова

Бакалавър по музикална педагогика, Музикална академия, Пловдив
Преподавател по музика и художествено творчество
Мариана Доганджиев

Бакалавър по социална педагогика, Шуменски университет "Константин Преславски"
Детски учител в Kindercare, Чикаго
Антония Русева

Магистър по предучилищна педагогика, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Детски учител
Тотка Нейкова

Бакалавър по културология, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Начален учител, КТД
Фани Димитров

Магистър по лингвистика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Магистър по организация и управление на образованието, University of Illinois Urbana - Champaign
Преподавател в частна езикова школа Berlitz, Чикаго
Владимир Иванов

Магистър по съвременна история, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Преподавател по история на България