1.Какъв е статутът на училището?
МБУ е включено в списъка на българските неделни училища зад граница, признати официално по Постановление №334 наМинистерския съвет.

2. Признават ли се удостоверенията в България?
Да, издадените удостоверения се признават в България и при завръщането си учениците не държат приравнителни изпити.

3. Учениците, завършили училището, получават ли кредити?
Да, след завършване на осми клас учениците получават документ за кредити, който се признава в гимназиите.

4. Какви предмети се изучават в училище?
В българските училища зад граница се изучават родни предмети: Български език и литература, История и География на България, Човекъти обществото, Роден край.

5. Каква е програмата в детската градина?
Програмата в детската градина следва стандартите на българската образователна система.

6. Каква е продължителността на учебната година?
Учебната година продължава 34 учебни седмици.

7. Кога започва и кога завършва учебната година?
Учебната година започва в първия съботен ден след американския Ден на труда и завършва на 24 май.

8. Има ли ваканция по време на учебната година?
Да, учениците имат Коледна ваканция /една неучебна събота/ и пролетна ваканция /също една неучебна събота/.

9. Предлага ли се обяд на учениците?
Да, на учениците се предлага обяд по желание.

10. Има ли извънкласни форми?
Да, училището предлага разнообразни извънкласни форми, съобразени с предпочитанията на учениците.

11. Какви са начините за заплащане?
Таксата за обучение може да бъде заплатена на уебсайта на училището,с чек или в брой. При внасяне на пълната вноска или на половината от нея, се ползва отстъпка.

12. Какъв е редът за записване в училище?
Записването в училище може да стане по електронен начин на уебсайта на училището чрез попълване на заявление, или по телефона, като допълнително се попълни и заявление от родителя.

13. Откъде може да се почерпи информация за училището?
Училището има уебсайт mbuchicago.com, както и страница във Фейсбук: Малко Българско Училище/Litle Bulgarian School.

14. Какви учебници ползват учениците?
Училището осигурява безплатни учебници и учебни тетрадки, като учебниците задължително се връщат в края на учебната година.

15. Предлага ли се лятно училище?
Да, предлага се лятно училище за желаещите деца с продължителност осем седмици.

16. Какви тържества се правят в училище?
В училище се открива тържествено новата учебна година, Коледно тържество и тържество, посветено на 24 май и края на учебната година.

17. Как училищното ръководство осъществява връзка с родителите през учебната година?
Всяка седмица ръководството на училището изпраща имейли на всичкиродители, уведомявайки ги за текущите събития и по-важни новини от живота на училището. Най-значимата информация се помества и на страницата на училището във Фейсбук.

Благодарим Ви, че сте с нас!