„Малко Българско училище” е образователна структура, създадена с цел съхраняване на националната и духовна идентичност на българските деца, родени или живеещи на територията на щата Илиноис в САЩ. Училището е официално регистрирано към Министерството на Образованието, младежта и науката и има право да издава свидетелства за завършено образование.

Училището през годините

2005-2008

Училището е създадено през учебната 2005/06 от група български учители и със съдействието на родители и културни дейци. Започва първата си учебна година с 6 ученика.

Помещава се в дома на Живка и Жельо Петрови, които предоставят и оборудват 2 от стаите си за класни помещения. Занятията се провеждат целогодишно, в събота от 11 до 15 часа. В следващите години училището придобива все повече популярност и прогресивно увеличава броя на учениците.

2008-2009

През тази учебна година за първи път се организират празненства по случай Коледа, 1-ви Март и Денят на Славянската писменост и култура.

2009-2010

Броят на учениците вече надминава 20 и поради недостига на материална база занятията започват да се провеждат и в неделя.

2010-2011

Доброто име, интересните учебни планове, извънкласните форми на работа и мултикултурните прояви, водят до ново значително увеличаване на броя на учениците. Ръководството наема нови учители и просторни учебни помещения в сградата на църквата "St. Nicholas" в Elk Grove Village. През тази учебна година училището завършват 71 ученика.

2011-2012

Записаните деца за новата учебна година са толкова много, че се налага ново преместване - този път в сградата на близката гимназия. Там училището ползва повече от 10 напълно оборудвани стаи. През тази година то става и най-голямото на територията на Чикаго с над 150 издадени свидетелства за завършено образование.

2012-2015